Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Certyfikaty

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

     

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                 


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Nasze przedszkole otrzymało certyfikat "Chronimy Dzieci", którego koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Certyfikat ten potwierdza, że nasze przedszkole spełnia standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Osoba odpowiedzialna w placówce za koordynację działań to Pani Angelika Dąbek.

                                                             

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                            

 

                             

    

  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Każdego roku nasze przedszkole bierze udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nasze przedszkole uczestniczyło w projekcie systemowym "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Efektem tego udziału było pozyskanie wsparcia w zakresie budowania w przedszkolu systemu współpracy pomiędzy nauczycielkami, rodzicami i dziećmi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pogoda

Zegar

Imieniny