Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt 2019/2020

Projekt w ramach Działania 03.01. "Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

 

ZAKŁADANE CELE: 

1. Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

2. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej. 

 

Projekt zakłada upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji  przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie, realizowany w okresie od sierpnia 2018r. do sierpnia 2020r. Projekt zakłada realizację 2 celów nadrzędnych:

1. zwiększenie dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gminy Trąbki Wielkie, poprzez stworzenie 150 nowych miejsc w 6 oddziałach przedszkola samorządowego zlokalizowanych Trąbkach Wielkich (dzięki przystosowaniu "starego" skrzydła szkoły podstawowej),

2.podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

1) zaj.dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne:

a) dla wszystkich dzieci objętych edukacją przedszkolną w Trąbkach Wlk.:

- robotyka/kodowanie,

- zaj.laboratoryjne,

- festyny kreatywności,

- wyjazdy do pomorskich instytucji kultury i edukacyjnych,

b) dla nowych dzieci:

- język angielski,

- matematyka,

- przedsiębiorczość,

- zaj. plastyczne,

- zaj. sportowe,

2) zajęcia dodatkowe w zakresie stwierdzonych deficytów dla nowych dzieci:

- logopedia,

- rytmika,

- gimnastyka korekcyjna,

- indywidualne wsparcie psychologiczne,

- indywidualne wsparcie pedagogiczne,

3) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 Projekt zakłada przygotowanie dzieci do potrzeb rynku pracy, zwiększenie ich szans rozwojowych. Działania nakierowane na rozwój u dzieci kompetencji kluczowych i kreatywności, innowacyjności. Projekt obejmuje wsparciem n-li w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/niepełnosprawnymi.Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich zadaniach.