Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

CARITAS

PROJEKT WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLE – CARITAS

 

Człowiek jest wielki nie przez to,

co ma

nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

 

W roku szkolnym 2018/2019 koordynator:

W roku szkolnym 2017/2018 koordynator: Celina Kitowska

W roku szkolnym 2016/2017 koordynator: Celina Kitowska, Maria Szpakowska

W roku szkolnym 2015/2016 koordynator: Patrycja Jurczyńska-Fedak, Marta Zakrocka

 

 

 

Plan współpracy z Caritasem oparty jest na wzajemnych wizytach przedszkolaków w siedzibie instytucji Caritas w Trąbkach Wielkich oraz na wizytach podopiecznych Caritasu w naszym przedszkolu (odwiedziny w grupie Biedronek i Sówek), podczas których przygotowywane są krótkie inscenizacje - niespodzianki dla podopiecznych i pracowników Caritasu z okazji świąt i innych uroczystości.

 

Cele ogólne:

 • kształtowanie otwartości na drugiego człowieka

 • kształtowanie umiejętności odczuwania emocji, intencji i pragnień innych osób, rozumienia innych i współodczuwania

 • zachęcanie do nawiązywania, kształtowania i utrzymywania zróżnicowanych kontaktów społecznych z osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi

 • zapoznawanie ze sposobami efektywnego komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych

 • kształtowanie umiejętności twórczej współpracy w grupie

 • zachęcanie do poznawania własnych uczuć i emocji oraz rozumienia na ich podstawie własnego zachowania, a także kierowania nim

 • kształtowanie moralności (zwracanie uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi-wartości etyczne)

 • rozwijanie postawy opiekuńczej wobec wszystkiego, co wymaga pomocy człowieka

 • uwrażliwienie na inność (niwelowanie uprzedzeń, stygmatyzacji i stereotypów)

 • przekazywanie wartości uniwersalnych (szacunek dla życia, pracowitość, sprawiedliwość, prawdomówność, uczynność, przyjaźń, koleżeństwo, wzajemna pomoc, bezinteresowność, piękno)

 

Cele operacyjne/przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • chętnie pomaga innym odczuwając z tego radość i satysfakcję

 • wykazuje zachowania empatyczne

 • nazywa swoje emocje i emocje innych ludzi

 • potrafi zrezygnować z czegoś na rzecz innych

 • jest otwarte na drugiego człowieka/wie, że trzeba pomagać osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.

 

Treści edukacyjne/podstawa programowa:

1. (1,2,4), 3. (1,2,3,4), 7. (1), 8. (1), 15. (5)

 

Plan współpracy na rok szkolny 2018/2019

 

                           

 • Wizyta przedszkolaków w Caritas będzie odbywać się raz w miesiącu wg. ustalonej kolejności grup.

 • Wizyty podopiecznych w przedszkolu ustalają pracownicy Caritas

 • Zaplanowana współpraca ze względu na specyfikę placówki Caritas jest ustalana na bieżąco na początku miesiąc przez nauczycieli (lub koordynatora projektu)

 • Proponowane działania współpracy mogą ulec zmianie/w zależności od każdej grupy lub proponowanych działań nauczycieli.

 • Plan ma charakter otwarty

      Uwagi:

 • tematyka zajęć/wizyt może ulec zmianie

 • termin zajęć/wizyt może ulec zmianie (ze względu na niesprzyjające czynniki atmosferyczne, zmiany w planie pracy Caritasu itp.)

 • planowany czas wizyty to ok. 20-30 min.

 • w planie współpracy z Caritasem nauczyciele najstarszych grup (Biedronki i Sówki) uwzględniają święta i obchody (np. „Dzień Życzliwości”- 21 listopada, „Dzień Chorego”- 20 lutego, „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”- 5 maja). Nauczyciele przygotowują niespodzianki wraz z dziećmi z tej okazji dla podopiecznych Caritasu oraz pracowników (mogą to być krótkie inscenizacje, wiersze, piosenki itp. w zależności od pomysłowości i wizji nauczyciela oraz dzieci).

 •  Projekt ma charakter otwarty i może ulec zmianie.

 

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.”

Albert Einstein 

 

 

Pogoda

Zegar

Imieniny