Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRĄBKACH WIELKICH

 

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA IM. JANA BRZECHWY W TRĄBKACH WIELKICH

ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ

IM. KUNEGUNDY PAWŁOWSKIEJ W TRĄBKACH WIELKICH

 

„SZKOŁA NAS WOŁA"

(Izabela Krupińska, Jolanta Kuczkowska)

Trąbki Wielkie 2018

 

I. Wstęp

            Przedszkole – miejsce, gdzie dziecko zdobywa wiedzę bawiąc się, stanowi pierwszy szczebel w edukacyjnej drabinie. Jednocześnie stanowi preludium do nauki w szkole podstawowej, której rozpoczęcie jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka i jego najbliższych.

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, związane jest z wieloma zmianami w jego dotychczasowym funkcjonowaniu. Społeczność szkolna, w którą wkracza dziecko jest o wiele liczniejsza co powoduje, że staje się ono bardziej anonimowe. Znacznemu ograniczeniu ulega też opieka dorosłych nad dzieckiem, a konieczność funkcjonowania w nowej, obce j rzeczywistości szkolnej, może budzić w dziecku lęk i powodować utratę poczucia bezpieczeństwa.

Z tego względu właściwe, wieloaspektowe przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w I klasie, należy do priorytetowych działań wychowawcy najstarszej wiekowo grupy w przedszkolu. Od tego jaki ładunek emocjonalny nieść będzie ze sobą start dziecka w szkole, zależy jego późniejszy – pozytywny lub negatywny – stosunek do tej instytucji, a także bardzo często cała kariera szkolna. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby uczynić proces przejścia z przedszkola do szkoły przyjemnym, niezapomnianym i jak najmniej stresującym.

„Kluczem” do osiągnięcia przez dziecko sukcesu w pokonaniu pierwszego szkolnego progu, jest optymalne przygotowanie go do podjęcia roli ucznia, czyli osiągnięcia tzw. „dojrzałości szkolnej”. W tym celu nauczyciele prowadzą systematyczną obserwację, na podstawie której diagnozują indywidualne umiejętności i potrzeby dzieci, podejmując działania wspomagające rozwój i niwelujące deficyty.

Nauczyciele przygotowują dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w trzech aspektach:

- dojrzałości społeczno – emocjonalnej

- dojrzałości intelektualnej

- dojrzałości fizycznej

            Znaczącą rolę w procesie przygotowania dziecka do nauki w I klasie, powinni odgrywać rodzice / opiekunowie, ponieważ bez ich aktywnego udziału, współpracy i wsparcia, odpowiednie przygotowanie dziecka do podjęcia nauki, byłoby trudniejsze.       

Kolejnym elementem bardzo istotnym dla optymalnego przygotowania dzieci do podjęcia roli ucznia, jest ścisła współpraca ze szkołą podstawową, nawiązanie dobrych relacji ze środowiskiem szkolnym, do którego włączone zostaną dzieci w momencie podjęcia obowiązku szkolnego.

            Mając na uwadze powyższe, opracowałyśmy plan współpracy ze Szkołą Podstawową w Trąbkach Wielkich.

 

II. Cele ogólne współpracy:

1. zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z „instytucją” szkoły

2. integracja ze środowiskiem szkolnym

3. umożliwienie aktywnego udziału w życiu przedszkola i szkoły, dzieciom, nauczycielom i rodzicom

4. zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach

5. adaptacja do środowiska szkolnego, zaspokajanie potrzeb psychicznych

6. umożliwienie dzieciom przedszkolnym poznanie nowych, starszych kolegów oraz nauczycieli pracujących w szkole

7. dostarczenie dzieciom szkolnym radości z pełnienia roli opiekunów przedszkolaków

8. wzbogacenie warsztatu pracy przez współpracę nauczyciela przedszkola z nauczycielem nauczania przedszkolnego w szkole

9. kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły

10. wpojenie dzieciom podstawowych zasad dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w szkole i jej najbliższym otoczeniu

11. przygotowanie rodziców do udzielenia dzieciom wsparcia i pomocy w procesie adaptacji do warunków szkolnych.

 

III. Cele szczegółowe - dzieci:

1.poznają warunki szkolne (pomieszczenia i otoczenie szkoły, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni

2. poznają zasady funkcjonowania szkoły

3. przezwyciężają strach przed zmianą środowiska

4. integrują się ze społecznością szkolną

5. nawiązują pozytywne relacje: nauczyciel – uczeń

6.przystosowują się do funkcjonowania w nowych warunkach i wg nowych zasad

7. nabywają poczucie bezpieczeństwa

            Miarą osiągnięcia ww. celów, będzie obraz ucznia klasy I, który:

- z radością i ciekawością przekroczy próg szkoły

- znajdzie miejsce w nowej społeczności klasowej

- będzie aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły

- będzie potrafił podejmować zadania w oparciu o wiarę w swoje możliwości

- będzie odnosił sukcesy szkolne opierając się na doświadczeniach i wiedzy wyniesionej z przedszkola

 

IV. Plan współpracy z harmonogramem

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny