Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

GRANT W KONKURSIE "FABRYKA POMYSŁÓW"

Miło jest nam ponformować, iż projekt zgłoszony do konkursu pt. "CEMEX pomoże - bezpiecznym być na drodze!" uzyskał akceptację Rady Fundacji Cemex i będzie realizowany w naszym przedszkolu od maja do grudnia 2019r. z uzyskanym wsparciem finansowym.

Rozwój współczesnej cywilizacji - oprócz dobrodziejstw - niesie za sobą także wiele zagrożeń i niebezpieczeństw,które czyhają w dużej mierze namałe dzieci. Dlatego myślą przewodnią projektu jest takie zorganizowanie sytuacji, zajęć i zadań stawianych dzieciom, aby poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, w sytuacjach zagrożenia,a także ludzi,którzy im w tym pomogą. Celem owych zajęć jest wykształcenie u dziecka umiejętności i nawyków unikania zagrożeń,umiejętności przyswojenia sobie określonych normom pożądanych zachowań. Zaletą programu jest jego uniwersalność, ponadczasowość oraz możliwość kontynuacji w latach następnych.
Projekt zakłada: zakup pomocy dydaktycznych z zakresu BRD (Autochodzik, gry planszowe), organizację zabaw w miasteczku drogowym -  BY KAŻDY MÓGŁ OBCHODZIĆ DZIEŃ
DZIECKA („gra miejska” z wych.kom.z wykorzyst.zestawu Autochodzik), funkcjonowanie PRZEDSZKOLNEGO PUNKTU MOBILNOŚCI z kaskami, DZIEŃ KASKU - pokaz mody
drogowej (kaski, ochraniacze,nauka piosenki "WKŁADAJ KASK "), konkurs plastyczny BRD dla wszystkich dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie: "NOSZĘ ODBLASKI-DOSTAJĘ OKLASKI! - we współpracy z PORD w Gdańsku, wycieczka "ULICZNE SYGNAŁY - interaktywne warsztaty w centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku, cykl spotkań: "MOJA PRZYJACIÓŁKA ZEBRA" (policjant, strażak, ratownik med.), UCZYMY BEE-BOTY BRD  - zajęcia z kodowania, KOŁA STOP, ROBISZ KROK - akcja-przypominajka, pedagogizacja rodziców (spotkanie z policjantem, tablica informacyjna, ulotki).

CELE projektu – zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz Statutem Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich:

 • działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • wsparcie całościowego rozwoju dziecka (edukacyjnego, poznawczego)
 • ochrona i promocja zdrowia
 • propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • wzrost świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa poruszania się po drogach
 • kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia
 • zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa zdrowia  i życia
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Cele szczegółowe w kontekście umiejętności dziecka:

 • rozumie pojęcie „bezpieczeństwo”
 • wie, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
 • szanuje zakazy i nakazy dorosłych dotyczące zachowania się na drodze
 • wie, gdzie można poprosić o pomoc, umie o nią poprosić,
 • zna specyfikę pracy: policjanta, strażaka, ratownika medycznego,                                                                                  
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach,
 • stosuje się do barw sygnalizacji świetlnej,
 • rozumie potrzebę udzielania pierwszej pomocy, zna i stosuje podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy
 • zna numery telefonów alarmowych i wie, kiedy należy z nich korzystać.

KLUCZOWE WYDARZENIA W PROJEKCIE:

2019-05-27 Zabawy z okazji Dnia Dziecka - "By każdy mógł obchodzić Dzień Dziecka” – zabawy w miasteczku drogowym
2019-09-13 Dzień Kasku - pokaz mody drogowej (kaski, ochraniacze)
2019-10-25 Podsumowanie gminnego konkursu plastycznego BRD dla wszystkich dzieci przedszkolnych z terenu gminy Trąbki Wielkie „Noszę odblaski – dostaję oklaski!”
2019-11-14 Wycieczka - „Uliczne sygnały” interaktywne warsztaty w Centrum Nauki Hewelianumw Gdańsku

Pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne

Dzień Kasku

Dzień Kasku

"Cemex pomoże -bezpiecznym być na drodze"

Pogoda

Zegar

Imieniny