Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

godziny pracy 6.30-17.00

6.30-8.00

Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka, zabawy dydaktyczne, prace  porządkowo-gospodarcze, hodowlane.

Kontakty okolicznościowe,  wynikające z potrzeb dzieci.

Indywidualne  wspomaganie i korygowanie rozwoju

8.00- 8.30

Zabawy i ćwiczenia ruchowe, poranne. Czynności higieniczno- porządkowe.

8.30 –9.00

(w zalezności od grupy)

Śniadanie. Czynności samoobsługowe.

9.00 – 10.00

Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej.

10.00 – 10.30

Zabawy swobodne.

10.30 – 11.30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze lub zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.

11.30 – 12.15

(w zalezności od grupy)

Czynności higieniczno-porządkowe.

Obiad. Czynności samoobsługowe.

12.15 - 14.15

Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek (w grupie młodszej odpoczynek na leżakach).

Zajęcia organizowane, zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci.

Praca indywidualna, kompensacyjno-stymulacyjna z dziećmi,  zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

14.15 – 14.45

(w zależności od grupy)

Podwieczorek. Czynności samoobsługowe.

14.45 – 17.00

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub  w sali.

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.

                    

 

UWAGA RODZICE DZIECI REALIZUJĄCYCH ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

(TZW. ZERÓWKA)!

 

Między  8.00 a 13.00 odbywa się większość obowiązkowych zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dlatego prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.

 

 

Zegar

Imieniny

Imieniny: