Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt 2017/2018

Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie”

 

OKRES REALIZACJI:   rok szkolny 2017/2018

CELE PROJEKTU, m.in.:

1)  wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne,

2) realizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse dzieci,

3) realizacja zajęć poprawiających sprawność ruchową,

4) realizacja zajęć z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych,

5) wsparcie nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach kursów incydentalnych, szkoleń i studiów podyplomowych.

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI:

1) Zajęcia dla całego oddziału:

  • Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (1/tydz.) 
  • Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego (2/tydz.)
  • Zajęcia  rozwijające kompetencje z kształtowania zmysłu przedsiębiorczości, twórczości, kreatywności i innowacyjności (1/tydz.).
  • Zajęcia dodatkowe z plastyki (1/tydz.)
  • Zajęcia dodatkowe z muzyki i rytmiki (1/tydz.)
  • Zajęcia dodatkowe sportowo-ruchowe (1/tydz.)

2) Zajęcia dedykowane zdiagnozowanym dzieciom:

  • Zajęcia logopedyczne, w tym z zakresu rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych (4/tydz.)
  • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (3/tydz.)
  • Zajęcia z terapii z pedagogiem (4/tydz.)
  • Zajęcia z terapii z psychologiem (4/tydz.)

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI:

- studia podyplomowe (2 osoby - metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)

- kursy doskonalące: Metoda Dobrego Startu, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne, Kinezjologia edukacyjna - Metoda Dennisona, Technologie komputerowe, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zegar

Imieniny

Imieniny: