Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt 2019/2022

Projekt w ramach Działania 03.01. "Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

 

ZAKŁADANE CELE: 

1. Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

2. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej. 

 

Projekt realizowany od sierpnia 2018 r. do sierpnia 2021 r. zakłada upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji  przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie oraz realizację 2 celów nadrzędnych:

1. zwiększenie dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gminy Trąbki Wielkie, poprzez stworzenie 150 nowych miejsc w 6 oddziałach przedszkola zlokalizowanych w Trąbkach Wielkich (dzięki przystosowaniu "starego" skrzydła szkoły podstawowej),

2.podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

1) zaj.dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne:

- robotyka/kodowanie

- zajecia laboratoryjne

- język angielski

- zajęcia matematyczne

- zajęcia z przedsiębiorczości

- zajęcia plastyczne

- zajęcia sportowe

- rytmika

- spotkania kulturalno-edukacyjne

2) zajęcia dodatkowe - indywidualne w zakresie stwierdzonych deficytów:

- indywidualne wsparcie logopedyczne

- indywidualne wsparcie psychologiczne

- indywidualne wsparcie pedagogiczne

3) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt zakłada przygotowanie dzieci do potrzeb rynku pracy, zwiększenie ich szans rozwojowych. Działania nakierowane są na rozwój u dzieci kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności. Projekt obejmuje również wsparciem nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich zadaniach.

 

Zajęcia laboratoryjne w Jeżykach

Zajęcia laboratoryjne w Jeżykach

Zajęcia laboratoryjne w Liskach

Zajęcia laboratoryjne w Liskach

Sklep - zajęcia z przedsiębiorczości gr. Lisków

Sklep - zajęcia z przedsiębiorczości gr. Lisków

Sklep - zajęcia z przedsiębiorczości gr. Sówek

Sklep - zajęcia z przedsiębiorczości gr. Sówek

Sklep - zajęcia z przedsiębiorczości

Sklep - zajęcia z przedsiębiorczości

Zajęcia z kodowania w grupie Wilczków - ozoboty

Zajęcia z kodowania w grupie Wilczków - ozoboty

Zajęcia z kodowania grupie Biedronki - ozoboty

Zajęcia z kodowania grupie Biedronki - ozoboty

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia z kodowania w grupie Sówek- 8 kratek

Zajęcia z kodowania w grupie Sówek- 8 kratek

Zajęcia z kodowania w grupie Lisków - Przesuwanka

Zajęcia z kodowania w grupie Lisków - Przesuwanka

Zajęcia z kodowania w grupie Jeżyków- Przesuwanka

Zajęcia z kodowania w grupie Jeżyków- Przesuwanka

ZAJĘCIA Z KODOWANIA W GRUPIE ŻABEK- DROGA DO METY

ZAJĘCIA Z KODOWANIA W GRUPIE ŻABEK- DROGA DO METY

Zabawy laboratoryjne- 3-4 latki- "Deszcz"

Zabawy laboratoryjne- 3-4 latki- "Deszcz"

Zajęcia laboratoryjne grupa WILCZKI ,, Wulkan"

Zajęcia laboratoryjne grupa WILCZKI ,, Wulkan"

Zajęcia z terapii pedagogicznej

Zajęcia z terapii pedagogicznej

Zajęcia z kodowania w grupie Motylki - "Wieże"

Zajęcia z kodowania w grupie Motylki - "Wieże"

Zajęcia plastyczne w grupie Jeżyków - "Mikołaj"

Zajęcia plastyczne w grupie Jeżyków - "Mikołaj"

Zajęcia laboratoryjne w grupie Jeżyków - "Wulkan"

Zajęcia laboratoryjne w grupie Jeżyków - "Wulkan"

Zajęcia plastyczne w grupie Jeżyków - "Parasol"

Zajęcia plastyczne w grupie Jeżyków - "Parasol"

Zajęcia plastyczne w grupie Jeżyków - "Jabłko"

Zajęcia plastyczne w grupie Jeżyków - "Jabłko"

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Zegar

Imieniny

Imieniny: