Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt 2022/2023

Projekt Gmina Trąbki Wielkie wspiera przedszkolaków”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Projekt realizowany jest przez Gminę Trąbki Wielkie w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

 
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie poprzez dostosowanie placówki do  potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej  dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej.

 

PRZEWIDZIANE FORMY WSPARCIA DLA DZIECI:
- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia logopedyczne

- gimnastyka korekcyjna 

- wsparcie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (warsztaty: programowanie, projekty edukacyjne, eksperymenty).
 

 

Eksperyment - burza w szklance

Eksperyment - burza w szklance

Eksperyment - czego boją się bakterie

Eksperyment - czego boją się bakterie

Eksperyment - malowanie na mleku

Eksperyment - malowanie na mleku

Eksperyment - znikająca woda

Eksperyment - znikająca woda

Eksperyment - magiczne balony

Eksperyment - magiczne balony

Programowanie w grupie Sówki- kubeczkowa piramida

Programowanie w grupie Sówki- kubeczkowa piramida

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 12 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: