Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

TRYB ODWOŁAWCZY

TRYB ODWOŁAWCZY

 

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun dziecka może wystąpić za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

  1. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

  1. Rodzic/prawny opiekun dziecka może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

  1. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.

 

  1. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny