Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

TERMINY REKRUTACJI

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 określone Zarządzeniem nr 12 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z 31 stycznia  2023 r. 

                                                                                       

L.p.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

o przyjęcie do:

  • przedszkola;
  • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

13-17 marca

2023

 

26-30 czerwca 2023

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 marca 2023

5 lipca 2023

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

23-24 marca

2023

6-7 lipca 2023

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 marca 2023

11 lipca 2023

Zegar

Imieniny

Imieniny: