Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

CARITAS

PROJEKT WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLE – CARITAS

 

Człowiek jest wielki nie przez to,

co ma

nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Koordynator: Patrycja Jurczyńska-Fedak

 

Plan współpracy z Caritasem oparty jest na wzajemnych wizytach przedszkolaków w siedzibie instytucji Caritas w Trąbkach Wielkich oraz na wizytach podopiecznych Caritasu w naszym przedszkolu (odwiedziny w grupie Biedronek i Sówek), podczas których przygotowywane są krótkie inscenizacje - niespodzianki dla podopiecznych i pracowników Caritasu z okazji świąt i innych uroczystości.

 

Cele ogólne:

 • kształtowanie otwartości na drugiego człowieka

 • kształtowanie umiejętności odczuwania emocji, intencji i pragnień innych osób, rozumienia innych i współodczuwania

 • zachęcanie do nawiązywania, kształtowania i utrzymywania zróżnicowanych kontaktów społecznych z osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi

 • zapoznawanie ze sposobami efektywnego komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych

 • kształtowanie umiejętności twórczej współpracy w grupie

 • zachęcanie do poznawania własnych uczuć i emocji oraz rozumienia na ich podstawie własnego zachowania, a także kierowania nim

 • kształtowanie moralności (zwracanie uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi-wartości etyczne)

 • rozwijanie postawy opiekuńczej wobec wszystkiego, co wymaga pomocy człowieka

 • uwrażliwienie na inność (niwelowanie uprzedzeń, stygmatyzacji i stereotypów)

 • przekazywanie wartości uniwersalnych (szacunek dla życia, pracowitość, sprawiedliwość, prawdomówność, uczynność, przyjaźń, koleżeństwo, wzajemna pomoc, bezinteresowność, piękno)

 

Cele operacyjne/przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • chętnie pomaga innym odczuwając z tego radość i satysfakcję

 • wykazuje zachowania empatyczne

 • nazywa swoje emocje i emocje innych ludzi

 • potrafi zrezygnować z czegoś na rzecz innych

 • jest otwarte na drugiego człowieka/wie, że trzeba pomagać osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.

 

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.”

Albert Einstein 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 16 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: