Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Opiekę psychologiczną nad wychowankami przedszkola sprawuje Pani Magdalena Berg 

 

PSYCHOLOG W PRZEDSZKOLU

Nie chodzi o to, aby zaprowadził „porządek” i sprawił, że wszyscy zawsze grzecznie będą bawić się, słuchać pani czy jeść. Rodzice zwykle niewiele wiedzą o psychologu pracującym w przedszkolu, rzadko również korzystają z jego konsultacji. Tymczasem często naprawdę warto z nim choć przez chwilę porozmawiać. Psycholog przedszkolny nie prowadzi terapii, tylko zwraca uwagę rodziców i wychowawców na ewentualne trudności.

1. OBSERWACJA

Psycholog „patrzy”, jak dzieci bawią się w grupie, co robią w sytuacjach stresowych i konfliktowych, w jaki sposób przystosowują się do przedszkola. Może też oglądać rysunki maluchów oraz słuchać jak dzieci odzywają się do siebie, czy osób dorosłych. W ten sposób poznaje dzieci i ich problemy.

 2. ROZMOWA

Jeśli, zdaniem psychologa, jakiś przedszkolak potrzebuje pomocy, bo np. nie potrafi odnaleźć się w grupie, specjalista rozmawia z wychowawcą o swoich spostrzeżeniach. Często jest też tak, że to wychowawca zwraca się z prośbą do psychologa, ponieważ zauważył jakieś trudności u dziecka. Psycholog umawia się wtedy także na rozmowę z rodzicami dziecka. Nie trzeba się takiego spotkania obawiać. Psycholog jest po to, aby pomóc dziecku i jego rodzicom, a nie po to, aby sprawdzać rodzicielskie umiejętności czy wytykać błędy wychowawcze. Rozmowa nie skupia się więc tylko i wyłącznie na tym, co dzieje się niepokojącego (czyli „niegrzecznym” i „kłopotliwym” zachowaniu lub deficytach), tylko na tym jak reagować na zachowanie, jak bawić się z dzieckiem, jak z nim rozmawiać, w jaki sposób bazować na mocnych stronach dziecka, do czego je zachęcać. O rozmowę z psychologiem może również poprosić rodzic. Bywa też tak, że dziecko w przedszkolu zachowuje się normalnie, ale codziennie po wyjściu z niego staje się np. płaczliwe, agresywne albo nieswoje (a tego już ani wychowawca ani psycholog nie widzą). To często sygnał, że maluch bardzo silnie przeżywa stres związany z przedszkolem i właśnie tak go odreagowuje. Psycholog spotyka się również z dzieckiem. Rozmawia wtedy o ulubionych zajęciach malucha, obserwuje go podczas wykonywania różnych zadań (np. rysowania, układania puzzli). Na tej podstawie stara się znaleźć przyczynę problemów.

 3. PRZYCZYNY KŁOPOTÓW

U małych dzieci często powodem takiego a nie innego zachowania okazują się kłopoty ze wzrokiem czy słuchem. Dziecko nie potrafi rozpoznać, że gorzej słyszy, czuje natomiast, że jest inne, ale nie potrafi wyjaśnić dlaczego (ucieka więc np. w agresywne zachowania, bo nie wie, jak sobie poradzić w danej sytuacji). Czasami przyczyną problemów dziecka jest po prostu stres związany z pójściem do przedszkola. Bywa, że wtedy nasilają się dziecięce problemy i np. dziecko, które jest dość nieśmiałe, zaczyna wstydzić się jeszcze bardziej.

4. NA CZYM WIĘC POLEGA POMOC PSYCHOLOGA?

Psycholog sygnalizuje problem i podpowiada rozwiązania. Ściśle współpracuje z wychowawcami. Sposoby, formy i metody pracy z dzieckiem zawsze są omawiane z rodzicami. Warto więc posłuchać tego, co o kłopotach dziecka sądzi psycholog. Pozwala to rodzicom zobaczyć dziecko z innej strony i jest pierwszym krokiem do pokonania problemów.

PSYCHOLOG POMAGA W RÓŻNY SPOSÓB:

  • Organizacja zajęć grupowych dla dzieci - maluchy poprzez zabawę rozwijają inteligencję emocjonalną: poznają emocje oraz sposoby radzenia sobie z nimi, uczą się w jaki sposób rozwiązywać konflikty, relaksują się, integrują w grupie.
  • Pomoc indywidualna - zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci z orzeczeniami i opiniami Poradni PsychologicznoPedagogicznej).
  • Służy pomocą rodzicom.
  • Współpracuje z wychowawcami.

(Na podstawie: http://www.p4.laziska.pl/psycho.pdf)