Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DOKUMENTY

Funkcjonowanie naszego przedszkola określają - STATUT i inne dokumenty:

 

1.STATUT w wersji do pobrania:

http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/statut-przedszkola-ix-2018-1538552515.pdf

2.PROGRAM WYCHOWAWCZY w wersji do pobrania:

http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/program-wychowawczy-przedszkola-2018-1535990562.pdf

3.PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w wersji do pobrania:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

4. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  w wersji do pobrania:

http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/koncepcja-2018-1536780231.pdf

5. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA na rok  2020-2021 w wersji do pobrania: 

 

6. ROCZNY PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI na rok 2020-2021 w wersji do pobrania:

 

7. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI wypracowany w ramach programu "SZKOŁA WSPÓŁPRACY" w wersji do pobrania: 

http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/program-wspolpracy-2019-2020-1571860747.pdf

8. POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ  w wersji do pobrania:

http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/polityka-ochrony-dzieci-2018-1543337806.pdf

9. PROJEKT "MOJE URODZINKI" w wersji do pobrania (modyfikacja w zwiąkzu z pandemią)

http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/moje-urodzinki-1485853707.pdf

10. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA:

http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/regulamin-korzystania-z-wyzywienia-2018-1535990841.pdf

11. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK:

http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/regulamin-wycieczek-przedszkole-trabki-wielkie-2018-1536658033.pdf

12. PROCEDURY:

- przyprowadzania i odbierania dzieci -http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/procedura-przyprowadzania-i-odbierania-dziecka-2018-1538553253.pdf

- kontroli realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego - http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/procedura-kontroli-realizacji-rocznego-obowiazkowego-przygotowania-przedzkolnego-1473240019.pdf

- usprawiedliwiania nieobecności - http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/procedura-usprawiedliwiania-nieobecnosci-1473240398.pdf

- podawania leków w przedszkolu - http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/procedura-podawania-lekow-1473240094.pdf

- postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej - http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/procedura-postepowania-na-wypadek-wystapienia-choroby-zakaznej-1473240579.pdf

- kontaktów z rodzicami - http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/procedura-kontaktow-z-rodzicami-1473240490.pdf

- obowiązki w zakresie bezpieczeństwa - http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/procedura-obowiazki-w-zakresie-bezpieczenstwa-podczas-pobytu-dziecka-w-przedszkolu-1473240265.pdf